realizacji marzeń
Wizerunek

Czy twój wizerunek wspiera cię w realizacji marzeń?

W realizacji marzeń niezwykle ważne jest, aby zamienić go w cel, określić plan działania, a także zasoby, które już masz i które powinnaś zdobyć. Dzisiaj skoncentrujemy się na tym, aby dowiedzieć się jaki jest poziom twojej świadomości wywierania wrażenia oraz kierowania tym wrażeniem. Dzięki temu będziesz wiedzieć, czy twój wizerunek wspiera cię w realizacji celów, czy wręcz odwrotnie. Po określeniu poziomu swojej świadomości będziesz mogła świadomie obrać drogę do poprawy swojej prezentacji.

Korzyści, dla których chcemy wypadać dobrze

Twój wizerunek jest bardzo skutecznym narzędziem do oddziaływania w relacjach interpersonalnych, wzmacnia twoją tożsamość oraz poczucie wartości, a także wywołuje pozytywne emocje.

Po pierwsze możemy poprzez wywieranie odpowiedniego wrażenia zmniejszyć koszty życiowych decyzji lub zwiększyć ilość otrzymywanych nagród (fizyczne, finansowe, społeczne). Wizerunek jest jednym z głównych czynników wyznaczających życiowe sukcesy i zwiększających szansę do realizacji marzeń. Jeżeli wywierasz dobre wrażenie to ludzie będą reagować bardziej pozytywniej, tzn. będą przyjemniejsi, bardziej tolerancyjni i afirmujący, niż w stosunku do osób, które są odbierane gorzej.

Po drugie, gdy otrzymujemy nagrodę z zewnątrz (od odbiorców wizerunku) poprawia się nasza samoocena i nastrój. Działa to również w drugą stronę, gdy odnosimy niepowodzenia w wywieranym wrażeniu to czujemy się gorzej i mniej się cenimy. Ciekawą rzeczą jest uzależnianie swojego samopoczucia nie tylko od reakcji otoczenia, ale również od samego wyobrażenia sobie takiej reakcji. Im wyższa samoocena, tym większa chęć do działania i realizacji marzeń.

Po trzecie wywieranie określonego wrażenia pomaga w zachowaniu i budowaniu swojej tożsamości. Szczególnie polecane jest to przy przyjmowaniu nowych ról w życiu np. zawodowych. Przekazywanie nowego wizerunku prowadzi jednocześnie do analogicznych zmian w sposobie postrzegania własnej osoby (uwewnętrznienie nowej roli, tożsamości).

Po czwarte wywierając dobre wrażenie, takie które jest oczekiwane przez odbiorców, możemy regulować swoje emocje. Na przykład poprawiać samopoczucie, zredukować stres, co sprzyja zdrowiu psychicznemu oraz usprawnia funkcjonowanie systemu immunologicznego. Jest to możliwe, gdy odbiorcy reagują na nas pozytywnie – chwalą lub akceptują nas. Również mówienie o swoich myślach, uczuciach, wartościach, intencjach i pragnieniach redukuje negatywne uczucia. Kiedy ludzie doświadczają negatywnych emocji mają tendencje do koncentrowania się na własnym wnętrzu i mniejszą wagę przywiązują do świata zewnętrznego. Mówiąc o sobie możemy zredukować wewnętrzny dyskomfort.

Realizacji marzeń sprzyjają tylko niektóre poziomy świadomości wizerunku

Świadomość swojego wizerunku i tego jak postrzegają nas inni może sprzyjać nam w realizacji marzeń, albo utrudniać nawet najprostsze zadania. Istnieje 6 grup osób, które różnią się zakresem wiedzy, o tym, że wywierają jakieś wrażenie i że inni ludzie (odbiorcy wrażenia) mogą tworzyć sobie jakieś zdanie na ich temat.

Poziomy świadomości, o których zaraz będziesz mogła przeczytać są umowne. Ponieważ nie mają sztywnych granic i ludzie mogą między tymi poziomami lawirować. Poziom zero to osoby nieświadome wywieranego wrażenia. Poziom 1 to podświadome sprawdzanie wywieranego wrażenia. Kolejny poziom to świadomość wywieranego wrażenia, która jest najbardziej przemyślaną autoprezentacją. Poziom 3 to koncentrowanie się na wywieranym wrażeniu. Poziom 4 to samoświadomość publiczna. I ostatni to self-monitoring.

Szczegółowy opis poszczególnych grup osób oraz przykłady do każdego z nich znajdziesz w bezpłatnym Diagramie Poziomów Świadomości Wizerunku. Przykłady znacznie ułatwiają odnalezienie „swojej” grupy, ponieważ zachowania w poszczególnych poziomach są bardzo zbliżone.

realizacji marzeń

Ponad to, oprócz usystematyzowania swoich zachowań możesz odpowiedzieć na kilka pytań końcowych, które pomogą Ci odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Czy twój wizerunek wspiera Cię w realizacji marzeń? Jeżeli nie, to mając wiedzę, na którym poziomie świadomości powinnaś się znajdywać, aby osiągać swoje cele, łatwiej będzie ci opracować strategię rozwoju. Jeżeli nie lubisz pracować sama i potrzebujesz wsparcia to zachęcam do kontaktu ze mną w formie konsultacji. Szczegółowa oferta znajduje się w sklepie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *