urlopy wypoczynkowe
Prawo

Urlopy wypoczynkowe. Część III

Urlopy wypoczynkowe to wbrew pozorom obszerny temat. Taka wiedza jest niezbędna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. To trzecia i ostatnia część kompendium o urlopach wypoczynkowych. W tym artykule dowiesz się jak rozliczać urlop pracownika, kiedy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz jak wygląda kwestia urlopu przy zmianie pracodawcy.

Część I

Część II

Rozliczanie urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy zapewnia pracownikowi taki sam dochód, pomimo iż odpoczywa od swojej pracy, na przykład na Dominikanie. Za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym otrzymujesz takie samo wynagrodzenie, jak gdybyś w tym czasie pracował. Pracodawca powinien wziąć pod uwagę poza wynagrodzeniem podstawowym również składniki zmienne. Są to na przykład nadgodziny, premie, dodatki. Urlop udzielamy w dniach, ale rozliczamy w godzinach.

Urlopy wypoczynkowe

Jak wyliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który przebywa na urlopie?

Jeżeli pracownik przebywający na urlopie otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze to sprawa jest prosta. Otrzymuje wynagrodzenie w wysokości swojej podstawy. Jeżeli pracownikowi wypłacasz również zmienne składniki wynagrodzenia, o których wspomniałam wyżej, to musisz obliczyć średnią. Przeciętną wysokość wyliczamy z 3 ostatnich miesięcy. W przypadku wysokich wahań należy wyliczać to z maksymalnie 12 miesięcy. Najlepiej kierować się w tym aspekcie korzystniejszym wynikiem dla pracownika.

Jakiś czas temu otrzymałam wyrównanie za urlopy wypoczynkowe od byłego pracodawcy. Oczywiście nastąpiło to po kontroli PIP. Moje wyrównanie dotyczyło okresu zatrudnienia sprzed 10 lat. Ale byli i pracownicy, którzy pracowali w tej korporacji dużo, dużo wcześniej i również otrzymali wyrównanie. Pracownicy kadr korporacji to wciąż tylko ludzie, którzy mogą popełniać błędy. A za błędnie wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu trzeba również wypłacić odsetki.

Urlop a zmiana pracy

W przypadku zmiany pracy urlop wypoczynkowy należy się proporcjonalnie. Pisałam, o tym w pierwszej części kompendium, w akapicie o podjęciu pierwszej pracy. Urlop proporcjonalny dotyczy pracowników, którzy podejmują pracę po raz pierwszy oraz pracowników, którzy nie przepracowali pełnego roku kalendarzowego.

Jeden miesiąc kalendarzowy to 1/12 urlopu wypoczynkowego. Niepełny miesiąc zaokrąglamy do pełnego miesiąca.

Na przykład pracowałam do 5 maja u dotychczasowego pracodawcy, a od 6 maja u nowego. Nie korzystałam z urlopu, a mam ich 26 dni. Dotychczasowy pracodawca wypłaci mi ekwiwalent za 15 dni. Ponieważ za jeden miesiąc należy mi się 2,16 dnia urlopowego, w zaokrągleniu to 3 dni. Ponadto dotychczasowy pracodawca zaokrągla niepełny przepracowany miesiąc pracy. U nowego pracodawcy uzyskam urlop proporcjonalny. Gdy przepracuję czerwiec uzyskam pierwsze 3 dni nowego urlopu u nowego pracodawcy. I tak z każdym miesiącem. W kolejnym roku kalendarzowym uzyskam urlop z góry.

Niewykorzystane urlopy wypoczynkowe

Zatrudniając w swojej firmie pracowników jesteś zobowiązany do dopilnowania, by Twoi pracownicy wykorzystali urlop. Urlopy wypoczynkowe najlepiej rozpisać w planie urlopów, o którym pisałam w drugiej części. Pamiętaj, że urlop pozwala pracownikowi zregenerować siły fizyczne i psychiczne. Każdy pracodawca wybrałby wypoczętego i efektywnego pracownika na stanowisko w swojej firmie.

Urlopy wypoczynkowe powinny być wykorzystywane w roku, w którym są nabywane. Gdy urlop bieżący nie jest wykorzystany to wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego staje się urlopem zaległym. Termin na wykorzystanie urlopu zaległego to ostatni dzień września. Pamiętaj, że nieudzielenie urlopu to łamanie prawa pracownika. Wiąże się to z karą po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a także z pozwaniem do sądu.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany wyłącznie w sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. To oznacza, że nie ma możliwości rezygnacji z urlopu na rzecz ekwiwalentu pieniężnego. Również, gdy podpisujemy kolejną umowę z tym samym pracodawcą i nie ma przerwy w zatrudnieniu ekwiwalent nie jest wypłacany.

Jeżeli przedłużenie umowy podpisujemy z chociażby jednodniowym dniem przerwy, wówczas musimy wypłacić ekwiwalent. Ekwiwalent musi być wypłacony w dniu zakończenia umowy. Wypłata nie może być uzależniona od dnia księgowania wypłat w firmie. Od zakończenia umowy będą naliczane odsetki do dnia wypłaty ekwiwalentu.

Jak prawidłowo wyliczyć ekwiwalent?

Po pierwsze zacznij od wyliczenia współczynnika, który zmienia się co roku. Od liczby dni kalendarzowych odejmij liczbę niedziel i dni świątecznych oraz dni, które nie są dniami pracującymi np. soboty.

Na przykład w roku 2019 współczynnik dla pełnego etatu będziemy obliczać w poniższy sposób. 365dni kalendarzowych – 52 niedziele – 52 soboty – 11 świąt (które nie wypadają w niedziele) = 114 : 12 = 20,92

Aby wyliczyć współczynnik dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin należy pomnożyć 20,92 przez ułamek etatu.

  • 1/2 etatu = 10,46
  • 1/4 = 5,23
  • 1/3 = 6,97
  • 3/4 = 15,69

Po drugie wyliczamy ekwiwalent za jeden dzień dzieląc wynagrodzenie przez współczynnik. Na przykład 1000 zł brutto : 5,23 = 191,20 zł.

O zasadzie rozliczania urlopu w godzinach pisałam w poprzednim poście. Koniecznie o tym przeczytaj.

Po trzecie wyliczamy ekwiwalent za godzinę i następnie mnożymy wynik przez liczbę godzin. 191,20 zł : 2 godziny 1/4 etatu = 95,60 zł za godzinę urlopu. 95,60 zł x 4 h (2 dni urlopu po 2h) = 382,4 zł. To jest kwota ekwiwalentu, który powinieneś wypłacić.

Urlop na żądanie

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia Ci urlopu „na żądanie”. Przysługują Ci one w ilości 4 dni, są one odliczane z urlopu wypoczynkowego i przysługują corocznie. To ty decydujesz kiedy taki urlop jest Ci potrzebny i pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Wniosek o taki urlop musisz złożyć najpóźniej w dniu, w którym chcesz skorzystać z takiego urlopu, przed rozpoczęciem pracy. Ze względu na cele dowodowe zalecam zgłosić urlop na żądanie w formie maila lub smsa. Twój urlop na żądanie przechodzi na następny rok jako zwykłe dni urlopowe.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1043)

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *